Máy khắc laser CO2 O-C

08, 2019

by Oree laser

Video này nói về máy khắc laser, có bề mặt làm việc lớn và tốc độ hoạt động cao, hỗ trợ cắt định dạng lớn và có thể cải thiện hiệu quả làm việc của người dùng. Nó chủ yếu được sử dụng trong việc cắt vật liệu phi kim loại như gỗ, thủy tinh, acrylic, đá và như vậy. Đó là để nói rằng máy khắc laser co2 này có thể nhận ra những gì bạn muốn trên các vật liệu phi kim loại.


TRƯỚC Máy cắt laser bàn đơn OR-F
Máy cắt laser tấm và ống sử dụng kép OR-FT TIẾP THEO