Chat hỗ trợ
Chat ngay

Cookies

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content. By clicking " Accept cookies ", you consent to our use of cookies. Further information on cookies can be found in our Privacy Policy.
Accept cookies
Reject All
Language

CHOOSE YOUR LANGUAGE

liên hệ chúng tôi

Địa chỉ

Trung tâm sản xuất: Số 19-1, Khu công nghiệp, Đường Jiyang, Thành phố Tế Nam Trung tâm Tiếp thị: Tầng 15 16, A4-(4), Trung tâm kinh doanh tài chính Hanyu, Đường Jingshi, Khu công nghệ cao, Thành phố Tế Nam, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu. Quy định (GDPR). Xin vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Copyright ® 2018 OREE LASER