Liên Lạc Chúng Tôi

Gửi

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn có thể liên lạc bằng cách dưới đây

  • Số điện thoại / WHATSAPP

    +86 15508692995

  • Địa Chỉ

    NO.19-1, Jiyang Street Industry Park, Jinan, China

Bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các nền tảng xã hội