Chọn ngôn ngữ của bạn

liên hệ chúng tôi

Địa chỉ

Trung tâm sản xuất: Số 19-1, Khu công nghiệp, Đường Jiyang, Thành phố Tế Nam Trung tâm Tiếp thị: Tầng 15 16, A4-(4), Trung tâm kinh doanh tài chính Hanyu, Đường Jingshi, Khu công nghệ cao, Thành phố Tế Nam, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu. Quy định (GDPR). Xin vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Copyright ® 2018 OREE LASER