Chat hỗ trợ
Chat ngay

Cookies

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content. By clicking " Accept cookies ", you consent to our use of cookies. Further information on cookies can be found in our Privacy Policy.
Accept cookies
Reject All
Language

CHOOSE YOUR LANGUAGE

Chính sách bảo mật

Phần sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan đơn giản về những gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin chi tiết về chủ đề bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bên dưới.

Tổng quan

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp bạn điều hướng hiệu quả và thực hiện một số chức năng nhất định. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về tất cả các cookie trong từng danh mục đồng ý bên dưới.

Bạn có thể chọn bật hoặc tắt các cookie này nhưng việc tắt một số cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, trang web sẽ không chủ động thu thập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, để nhận thông báo, cập nhật hoặc yêu cầu thông tin bổ sung, chẳng hạn, hãy nhập dữ liệu vào biểu mẫu liên hệ.

bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn chọn cung cấp; và thông tin khác từ sự tương tác của bạn với Trang web, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, bao gồm thông tin máy tính và kết nối, số liệu thống kê về lượt xem trang, lưu lượng truy cập đến và từ Trang web, dữ liệu quảng cáo, địa chỉ IP và thông tin nhật ký web tiêu chuẩn.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc chuyển và lưu trữ thông tin đó trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, liên lạc với bạn, khắc phục sự cố, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi và cập nhật Trang web cũng như đo lường mức độ quan tâm đến các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu

Các nhà điều hành trang web này rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bí mật và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định cũng như chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn sử dụng trang web này, nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập và mục đích chúng tôi sử dụng thông tin đó. Nó cũng giải thích điều này xảy ra như thế nào và nhằm mục đích gì.

Xin lưu ý rằng dữ liệu được truyền qua internet (ví dụ: qua liên lạc qua email) có thể bị vi phạm an ninh. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập của bên thứ ba.

Tiết lộ

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực thi chính sách của chúng tôi, phản hồi các khiếu nại rằng bài đăng hoặc nội dung khác vi phạm quyền của người khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ ai. Những thông tin như vậy sẽ được tiết lộ theo luật pháp và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và với các thành viên trong gia đình công ty của chúng tôi, những người có thể cung cấp nội dung và dịch vụ chung cũng như giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn. Nếu chúng tôi dự định sáp nhập hoặc được một thực thể kinh doanh khác mua lại, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bên kia và sẽ yêu cầu thực thể kết hợp mới tuân theo chính sách bảo mật này đối với thông tin cá nhân của bạn.

Công cụ phân tích và của bên thứ ba

Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi phân tích cách bạn sử dụng trang web này, lưu trữ các tùy chọn của bạn cũng như cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan đến bạn. Những cookie này sẽ chỉ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn khi có sự đồng ý trước của bạn.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, các phân tích thống kê có thể được thực hiện về hành vi lướt web của bạn. Điều này xảy ra chủ yếu bằng cách sử dụng cookie và phân tích. Việc phân tích hành vi lướt web của bạn thường ẩn danh, tức là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng bạn từ dữ liệu này. Bạn có thể phản đối phân tích này hoặc ngăn chặn nó bằng cách không sử dụng một số công cụ nhất định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách bảo mật của Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks

Chế độ đồng ý cơ bản

Khi triển khai chế độ đồng ý ở phiên bản cơ bản, bạn sẽ ngăn không cho thẻ Google tải cho đến khi người dùng tương tác với biểu ngữ lấy sự đồng ý. Thiết lập này không truyền dữ liệu tới Google trước khi người dùng tương tác với biểu ngữ lấy sự đồng ý. Khi người dùng đồng ý, thẻ Google sẽ tải và thực thi các API chế độ đồng ý. Các thẻ gửi trạng thái đồng ý tới Google theo thứ tự sau:

Gửi trạng thái đồng ý mặc định.

Gửi trạng thái chấp thuận đã cập nhật.

Tuy nhiên, khi người dùng không đồng ý thì sẽ không có dữ liệu nào được chuyển tới Google – thậm chí cả trạng thái đồng ý. Thẻ Google bị chặn hoàn toàn kích hoạt. Sau đó, mô hình chuyển đổi của chế độ đồng ý trong Quảng cáo sẽ dựa trên mô hình chung.


Copyright ® 2018 OREE LASER