Trục quay

Nâng cấp laser

Máy được trang bị hai trục quay, một là trục quay đường kính 50mm, được sử dụng rộng rãi để đánh dấu các vòng và bút kim loại.

Máy được trang bị hai trục quay, một là trục quay đường kính 50mm, được sử dụng rộng rãi để đánh dấu các vòng và bút kim loại.