Trục quay - trục quay ba trục, trục quay bốn bánh

Nâng cấp laser

Khắc laser đòi hỏi các vật thể tròn, hình trụ và hình nón như kính hoặc chai. Do đó, laser oree đã tùy chỉnh hai dạng trục quay cho bạn, trục quay ba móng và trục quay bốn bánh

 Máy khắc laser yêu cầu các vật tròn, hình trụ và hình nón như kính hoặc chai. Do đó, laser oree đã tùy chỉnh hai dạng trục quay cho bạn, trục quay ba móng và trục quay bốn bánh.
Trục quay ba móng có đường kính kẹp 80 mm và được sử dụng rộng rãi để khắc các vật thể nguyên mẫu như bút;
Trục xoay bốn bánh có thể khắc các vật thể hình trụ, chẳng hạn như cốc bằng các vật liệu khác nhau.
Do đó, laser oree đã tùy chỉnh hai dạng trục quay cho bạn, trục quay ba móng và trục quay bốn bánh