Mặt bàn tế bào & mặt bàn dao

Nâng cấp laser

Máy có thể được sử dụng với hai mặt bàn cắt. Một loại là mặt bàn tế bào, chủ yếu cắt các vật liệu mềm như da; một cái khác là mặt bàn dao, chủ yếu là cắt các vật liệu cứng như gỗ, gỗ công nghiệp, mica

 Máy cắt laser co2 có thể được sử dụng với hai loại bàn cắt. Một loại là mặt bàn tế bào, chủ yếu cắt các vật liệu mềm như da; một loại khác là mặt bàn dao, chủ yếu là cắt các vật liệu cứng như gỗ, gỗ công nghiệp, mica, v.v ... Người dùng có thể chọn hai loại mặt bàn cùng một lúc và thay thế mặt bàn từ các vật liệu khác nhau để đạt được kết quả tốt hơn.