Đầu laser lấy nét tự động

Nâng cấp laser

Đầu laser tự động lấy nét dựa trên khoảng cách làm việc của đầu laser. Nó tự động điều chỉnh chiều cao của đầu laser theo khoảng cách từ bàn cắt.

Lợi thế: Cùng một đầu laser có thể nhanh chóng thay đổi gương lấy nét có độ dài tiêu cự khác nhau, thích ứng với nhiều cách xử lý công suất khác nhau, để đáp ứng việc cắt các tấm có độ dày khác nhau.
Bằng cách sử dụng chức năng lấy nét tự động, người dùng có thể lấy nét nhanh và chính xác khi cắt hoặc khắc, giúp cho việc cắt hoặc khắc hoạt động tiết kiệm thời gian hơn và tốt hơn. Do đó, sử dụng đầu laser có chức năng lấy nét tự động có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả trong quá trình làm việc.
Phòng ngừa: Đảm bảo rằng đường Giới hạn được che phủ trước khi lấy nét
Cần điều chỉnh thủ công để điều chỉnh một lần khi tháo đầu laser
Ống kính cần làm sạch