Máy quay phim bán tự động KN95

Ưu thế phụ kiện laser

Tính toán công suất, điều khiển một phím, thao tác đơn giản


Hiệu suất ổn định, tỷ lệ vượt qua sản xuất cao


Tính toán công suất, điều khiển một phím, thao tác đơn giản


Hiệu suất ổn định, tỷ lệ vượt qua sản xuất cao