Máy cắt cạnh bán tự động KN95

Ưu thế phụ kiện laser

Thủ công viền cạnh, đơn giản và dễ vận hành; gây nhiễu chết, tỷ lệ lỗi thấp

Thủ công viền cạnh, đơn giản và dễ vận hành; gây nhiễu chết, tỷ lệ lỗi thấp