Giường gang OR-F

Ưu thế phụ kiện laser

Ôn định hơn


Khuôn đổ, khuôn tích hợp, giúp máy ổn định hơn.


Bền hơn


Sử dụng khung máy đúc, độ bền kéo thấp nhất là 200MPa. Hàm lượng carbon cao, cường độ nén cao và độ cứng cao. Hấp thụ sốc mạnh và chống mài mòn.


Độ chính xác cao, tuổi thọ cao hơn


Độ nhạy nhiệt thấp và độ nhạy khe hở trên giường giúp giảm tổn thất thiết bị khi sử dụng, do đó độ chính xác của máy có thể duy trì trong một thời gian dài và không bị biến dạng trong vòng đời.


Ôn định hơn


Khuôn đổ, khuôn tích hợp, giúp máy ổn định hơn.


Bền hơn


Sử dụng khung máy đúc, độ bền kéo thấp nhất là 200MPa. Hàm lượng carbon cao, cường độ nén cao và độ cứng cao. Hấp thụ sốc mạnh và chống mài mòn.


Độ chính xác cao, tuổi thọ cao hơn


Độ nhạy nhiệt thấp và độ nhạy khe hở trên giường giúp giảm tổn thất thiết bị khi sử dụng, do đó độ chính xác của máy có thể duy trì trong một thời gian dài và không bị biến dạng trong vòng đời.