Water cooling

Đặc tính laser

Làm mát cho nguồn laser, đầu cắt laser.


Làm mát cho nguồn laser, đầu cắt laser.