Thanh Đài Loan

Đặc tính laser

Thanh  Đài Loan độ chính xác định vị cao, độ mòn thấp và độ chính xác giữ được lâu dài.Bánh răng  nhập khẩu, phù hợp cho chuyển động tốc độ cao và giảm đáng kể mã lực cần thiết cho máy.Việc lắp ráp dễ dàng và có thể thay thế cho nhau.Bánh răng nhập khẩu, phù hợp cho chuyển động tốc độ cao và giảm đáng kể mã lực cần thiết cho máy cắt laser .


Thanh  Đài Loan độ chính xác định vị cao, độ mòn thấp và độ chính xác giữ được lâu dài.Bánh răng  nhập khẩu, phù hợp cho chuyển động tốc độ cao và giảm đáng kể mã lực cần thiết cho máy.Việc lắp ráp dễ dàng và có thể thay thế cho nhau.Bánh răng nhập khẩu, phù hợp cho chuyển động tốc độ cao và giảm đáng kể mã lực cần thiết cho máy cắt laser .