Ray trượt

Đặc tính laser

Quy trình mài và cách  làm răng tiên tiến nhất, với độ chính xác cao nhất, sử dụng công nghệ mài mặt một lần để có độ song song cao hơn.

 

Quy trình mài và cách làm răng tiên tiến nhất, với độ chính xác cao nhất, sử dụng công nghệ mài mặt một lần để có độ song song cao hơn.