Phần mềm điều khiển

Đặc tính laser

Độ chính xác định vị cao, tuổi thọ sử dùng dàiĐộ chính xác định vị cao, tuổi thọ sử dùng dài