Máy quay phim bán tự động KN95

Đặc tính laser

Máy quay phim bán tự động KN95