Máy đeo tai bán tự động KN95

Đặc tính laser

Máy đeo tai bán tự động KN95