Lấy nét bán tự động

Đặc tính laser

Nó dễ dàng điều chỉnh tiêu cư, đầu cắt laser có thể  điều chỉnh theo yêu cầu,  và cũng có thể điều chỉnh bàng thủ công.


Nó dễ dàng điều chỉnh tiêu cư, đầu cắt laser có thể  điều chỉnh theo yêu cầu,  và cũng có thể điều chỉnh bàng thủ công.