Khung máy hàn

Đặc tính laser

Cấu trúc bên trong của khung máy là  cấu trúc tổ ong kim loại máy bay, được hàn bằng các ống hình chữ nhật nhiều phần. Mặt trong của ống được cung cấp các sườn gia cố để tăng cường độ và độ bền kéo của khung máy, tăng độ bền kéo và độ ổn định của bề mặt dẫn hướng, và tránh hiệu quả biến dạng của giường.Độ bền cao, ổn định, độ bền kéo và đảm bảo không bị biến dạng trong 20 năm.ng hình chữ nhật có độ dày thành 10 mm và  cả máy nặng 4.500 kg.

 

 

Cấu trúc bên trong của khung máy là  cấu trúc tổ ong kim loại máy bay, được hàn bằng các ống hình chữ nhật nhiều phần. Mặt trong của ống được cung cấp các sườn gia cố để tăng cường độ và độ bền kéo của khung máy, tăng độ bền kéo và độ ổn định của bề mặt dẫn hướng, và tránh hiệu quả biến dạng của giường.Độ bền cao, ổn định, độ bền kéo và đảm bảo không bị biến dạng trong 20 năm.

ng hình chữ nhật có độ dày thành 10 mm và  cả máy nặng 4.500 kg.