Khối lượng nhỏ

Đặc tính laser

Thiết kế  ngoại quan  độc đáo, nhỏ và đẹp, dễ mang và bền khi sử dụng.

Thiết kế  ngoại quan  độc đáo, nhỏ và đẹp, dễ mang và bền khi sử dụng.