Giàn nặng

Đặc tính laser

Khu vực xử lý lớn, kết hợp với phương pháp xử lý thức ăn sáu trục, bán kính làm việc tối đa có thể đạt tới 1800mm.


Khu vực xử lý lớn, kết hợp với phương pháp xử lý thức ăn sáu trục, bán kính làm việc tối đa có thể đạt tới 1800mm.