Tam giác điều chỉnh chiều cao và góc để đảm bảo mặt nạ được căn giữa