Dầm ngang nhôm hàng không

Đặc tính laser

Nó được sản xuất với tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và được hình thành bởi khuôn ép 4300 tấn. Sau khi xử lý thời  hiệu,, sức mạnh của nó có thể đạt đến mức T6, đây là điểm mạnh nhất của tất cả các dầm ngang. Nhôm hàng không có chỉ số hiệu suất đủ cao, chẳng hạn như độ bền, độ dẻo, độ bền va đập, hiệu suất mỏi và khả năng hàn rất tốt, đặc biệt là khả năng chống ăn mòn
 

Nó được sản xuất với tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và được hình thành bởi khuôn ép 4300 tấn. Sau khi xử lý thời  hiệu,, sức mạnh của nó có thể đạt đến mức T6, đây là điểm mạnh nhất của tất cả các dầm ngang. Nhôm hàng không có chỉ số hiệu suất đủ cao, chẳng hạn như độ bền, độ dẻo, độ bền va đập, hiệu suất mỏi và khả năng hàn rất tốt, đặc biệt là khả năng chống ăn mòn