Dầm ngang nhôm

Đặc tính laser

Dầm  nhôm ngang có cường độ cao, ổn định mạnh, trọng lượng nhẹ, tốc độ cao, tốc độ tối đa 170 mét / phút; gia tốc 1,5 G , cải thiện hiệu suất tổng thể của máy cắt laser fiber.

Dầm  nhôm  ngang có độ bền cao, ổn định mạnh, trọng lượng nhẹ, tốc độ cao, chống rung, an toàn, tốc độ tối đa 170 mét / phút.Gia tốc 1,5 G; cải thiện hiệu suất tổng thể của máy cắt laser