Cung cấp năng lượng laser

Đặc tính laser

Chi phí sử dụng toàn diện là thấp. tuổi thọ hơn 100.000 giờ


Chi phí sử dụng toàn diện là thấp. tuổi thọ hơn 100.000 giờ