Cắt sáu trục 360°

Đặc tính laser

Máy cắt laser OR-GL 3D có thể nhận ra nhiều quỹ đạo xử lý đường cong 3D phức tạp và có thể thích ứng linh hoạt với các bề mặt cong phức tạp.


Máy cắt laser OR-GL 3D có thể nhận ra nhiều quỹ đạo xử lý đường cong 3D phức tạp và có thể thích ứng linh hoạt với các bề mặt cong phức tạp.