Bảo vệ hoàn toàn

Đặc tính laser

Kiểu dáng mới và công nghệ, tiêu chuẩn bảo vệ châu Âu, kính bảo vệ sợi quang có thể lọc ánh sáng và bảo vệ mắt..


Kiểu dáng mới và công nghệ, tiêu chuẩn bảo vệ châu Âu, kính bảo vệ sợi quang có thể lọc ánh sáng và bảo vệ mắt..