Tấm kim loại

Đặc tính laser

Thiết kế hợp lý và đẹp, bảo vệ thân máy.

Thiết kế hợp lý và đẹp, bảo vệ thân máy.