Đầu cắt laser dành cho kim loại và phi kim loại

Đặc tính laser

Một máy đa chức năng có thể cắt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại, đồng thời,  có thể tự động lấy nét trong khi cắt vật liệu kim loại.


Một máy đa chức năng có thể cắt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại, đồng thời,  có thể tự động lấy nét trongkhi cắt vật liệu kim loại.