Vỏ bảo vệ

Nâng cấp laser

Khi máy cắt laser hoạt động cho chúng ta, chúng ta cũng nên bảo vệ nó. Bảo vệ nó có thể giữ cho máy cắt ở trạng thái tốt trong sử dụng hàng ngày. Có một sự bảo vệ cơ bản nhất để trang bị cho máy cắt laser một vỏ bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả cho sản xuất.

Tính năng, đặc điểm: Vỏ bảo vệ của máy cắt laser có các đặc điểm cấu trúc nghiêm ngặt, hợp lý, không có tiếng ồn, đột quỵ lớn, di chuyển nhanh và tuổi thọ dài.
Hiệu ứng: Trên thực tế, việc lắp đặt vỏ bảo vệ cho máy cắt laser không chỉ bảo vệ máy cắt laser mà còn bảo vệ sự an toàn của người vận hành trong quá trình sản xuất, cải thiện hệ số an toàn. Ngoài ra, nó có thể ngăn bụi phát sinh do cắt ra để đảm bảo sạch sẽ cho khu vực làm việc. Có một biện pháp bảo vệ cơ bản nhất để trang bị cho máy cắt laser một vỏ bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.