Nguồn laser nâng cấp

Nâng cấp laser

Công suất của máy laser là tùy chọn từ 40w đến 280w và công suất khác nhau cắt các vật liệu độ dày khác nhau


Công suất của máy laser là tùy chọn từ 40w đến 280w và công suất khác nhau cắt các vật liệu độ dày khác nhau