Nâng cấp nguồn laser

Nâng cấp laser

Khách hàng có thể tăng công suất laser theo nhu cầu của họ trong khoảng 20w, 30w, 50w, 100w. Công suất laser càng cao, độ sâu đánh dấu càng sâu.

Khách hàng có thể tăng công suất laser theo nhu cầu của họ trong khoảng 20w, 30w, 50w, 100w. Công suất laser càng cao, độ sâu đánh dấu càng sâu.