Camera CCD có 1,3 triệu pixel, có thể chụp đường viền của vật liệu cắt cắt và tự động cắt viền.

Camera CCD có 1,3 triệu pixel, có thể chụp đường viền của vật liệu cắt và tự động cắt viền. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thương hiệu. Với sự phát triển cá nhân của ngành may mặc, nhu cầu về các nhãn hiệu có hình dạng đặc biệt ngày càng tăng. Các quy trình cắt truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu, nhưng máy cắt laser camera hoàn hảo để cắt các nhãn hiệu có hình dạng đặc biệt với cấu hình cao cấp, hiệu suất ổn định và tốc độ nhanh hơn.