Giao thành phẩm

Đặc tính laser

Cắt một mảnh, áp lực cắt bánh xe điều chỉnh, cắt thép tốc độ cao và thả chất thải tự động.