Điều khiển WIFI

Đặc tính laser

Điều khiển không dây, thuận tiện và hiệu quả hơn, một máy tính có thể điều khiển nhiều máy cùng một lúc.

Điều khiển không dây, thuận tiện và hiệu quả hơn, một máy tính có thể điều khiển nhiều máy cùng một lúc.